Kontakt 

www.policy.dk

Hortensiavej 33,

7700 Thisted

22 95 08 11

policy@policy.dk

 

velcome

 

Evalueringer udarbejdet i Policy.dk:

Evaluering af projektet "Længst muligt i eget arbejdsliv", Januar 2011, i samarbejde med NIRAS Konsulenterne. Evaluringen er foretaget for Ældreområdet Øst  i Silkeborg Kommune. Kronik i Jyllands-Posten den.28.02.2011: Hvem vil være i seniorjob? 

Samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke , 01.01.2008. Se omtale i TV2 Nord, 03.01.2008,  Nordjyske 04.01.2008;  Vendelboposten, 09.01.2008. Ny debat om kirke. Se TV2 22.01.08. Nordjyske 23.01.08. DR1 24.01.2008,  P4 Nordjylland 05.03.08 . Ny omtale af undersøgelse bl.a. i Jyllands-Posten den 17.03.08Nordjyske 17.03.08, TV2 Nord 17.03.08.

 

Evaluering af leve-bomiljø på Pleje- og aktivitetscenter Højvangen, afsnit Lynghøjen, Tjele Kommune, oktober 2006. Udført af Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Policy.dk. Rapport behandlet i Socialudvalget den 11. oktober 2006. Kort og lang version af rapporten, men uden beboerbeskrivelser. Se omtale i Viborg Stifts folkeblad den 19. oktober 2006. Se  Kronik i Nyhedsmagasinet, Danske kommuner, nr.33. 2007, Kulturkamp på plejehjemmet

 

Midtvejsevaluering af Det Refleksive Læringsmiljø, januar 2004 ved konsulent, cand. scient. pol. Peter Gorm Larsen, www.policy.dk. Link. Evaluering af Det Refleksive Læringsmiljø, august 2004 ved konsulent, cand. scient. pol. Peter Gorm Larsen, Policy.dk. Link til rapport og link til bilag. Evaluering af Det Refleksive Læringsmiljø, august 2005 ved konsulent, cand. scient. pol. Peter Gorm Larsen, Policy.dk. Link til rapport.

 

Evalueringer udarbejdet af Peter Gorm Larsen:

Evaluering af projektet: Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til skole- og praktikforløb i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Den 31. januar 2006, Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen
Social- og Sundhedsskolen, Viborg Amt. Link. Udført i egenskab af Projekt- og udviklingskoordinator på Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt.  

 

Evaluering af TUP-projekt nr. 106689. Dilemmaer ved praksisnær kompetenceudvikling. En analyse af lærerrollen og formel bedømmelse af kompetencer på AMU-kurser indenfor social- og sundhedsområdet med vægt på praksisnær kompetenceudvikling. Den 15. august 2005, Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen Social- og Sundhedsskolen, Viborg Amt. Link. Udført i egenskab af Projekt- og udviklingskoordinator på Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt.

 

Rapport. Pilotprojekt fra den 1. september til den 31. december 2003. Udvikling af den faglige og pædagogiske kvalitet i praktikuddannelsen i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Viborg Amt, 2004-2006, ved udviklings- og projektkoordinator Peter Gorm Larsen, Social- og Sundhedsskolen, August 2004. Link

 

Evalueringsformer i Social- og Sundhedsuddannelserne. Selvevaluering af SOSU-reformen med vægt på evalueringsformer udført af skolerne i Vejle Amt, Ringkøbing Amt og Viborg Amt, 2003-2004. Udarbejdet af Peter Gorm Larsen, Koordinator for det fælles skolesamarbejde, udført i egenskab af Projekt- og udviklingskoordinator på Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt den 3. marts 2004. Link

 

Delrapport 2: Evaluering af Internetværkstedet på Ringsted Bibliotek september 2000 til juli 2001 udarbejdet af Peter Gorm Larsen. Link. Den er skrevet i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. Kan bestilles på www.bibliotek.dk

 

Evalueringer hvor Peter Gorm Larsen har deltaget:

Evaluering af Konsulentordningen, 2008. Skov- og Naturstyrelsen har fået gennemført en evaluering af tilskudsordningen ”konsulentvirksomhed i skovbruget”. Evalueringen blev gennemført, fordi det i bemærkningerne til skovloven 2004 var stillet i udsigt, at der ville blive gennemført en effektvurdering af tilskuddet. Evalueringen blev gennemført af NIRAS konsulenterne. Læs evalueringsrapporten hos Skov- og Naturstyrelsen eller her. Rapporten skabte lidt debat

 

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen "Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats, marts 2009, udført af NIRAS Konsulenterne for Sundhedsstyrelsen. Rapport og bilag findes på nettet (1,2) og her (1,2).  

 

Endvidere har Peter Gorm Larsen i NIRAS regi deltaget i evalueringer af puljen "Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - Puljen til ny fleksibel beskæftigelses rettet danskundervisning", 2009 og "Evaluering af efteruddannelse af pædagogisk personale" 2009.   

 

Den afdelingsopdelte skole, 2007, Danmarks Evalueringsinstitut. Rapport findes på nettet og her. Kort omtale her